+372 50 77 538 info@piirdeaiad.ee

Ostutingimused

E-poe tingimused

IÜldsätted

1. Käeolevad Piirdeaiad OÜ (edaspidi Piirdeaiad või müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.piirdeaiad.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi Piirdeaiad e-pood), tellivad e-poest kaupu, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

1. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest on Piirdeaiad OÜ-l ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Piirdeaiad OÜ eraldiseisva nõusolekuta õigus:

– saata ostjale Piirdeaiad e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides;

– säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks Piirdeaiad OÜ e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

2. Kõiki Piirdeaiad internetipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Piirdeaiad OÜ ei avalda teatavaks saanud kliendiandmeid kolmandatele osapooltele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Baumaxi internetipoe andmebaasist. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

1. Piirdeaiad e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

2. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele on e-poel õigus nõuda kaupade eest 100% ettemaksu.

3. Ostukorvi lehel saab soovi korral muuta tellimuse sisu. Pärast andmete sisestamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa, vastasel korral tuleb andmed uuesti sisestada. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist läbi internetipanga.

4. E-poes saab kauba eest tasuda järgmiste e-pangalinkide kaudu:

5. Pärast kaupade eest tasumist pangalingi kaudu väljuge e-panga lehelt klõpsates nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“. Tellimuse ja makse kinnituseks saadetakse teile e-posti tellimuse kinnitus.

6. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning võetakse kliendiga ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

7. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt tarnetingimustele. Kaup antakse üle vaid ostjale, dokumendi alusel. Kolmas osapool saab kauba vastuvõtta vaid müüja kokkuleppel ostjaga.

8. Piirdeaiad OÜ-l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Kui Piirdeaiad OÜ-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning pakutakse kliendile asendustoodet või tagastatakse ostja soovil tasutud summa. Kokkuleppel on võimalik müüja poolne osaline raha tagasimakse või ostja poolne raha juurdemakse, vastavalt asendustoote kehtivale müügihinnale.

IV Kaupade kohale toimetamine

1. Täpsem info transpordi kohta on e-poe lehel transport all. Kaubad tarnime 1 nädala jooksul, reaalne tarneaeg on 1-3 päeva. Kliendiga võetakse ühendust hiljemalt järgmisel päeval peale tellimuse vormistamist, kinnitatakse tellimus ja täpsustakse tarnetingimused, aeg, koht, muud iseärasused.

V Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.

2. Tarbijale tagastatakse tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtjani.

3. Tulenevalt Võlaõigusseadusest, kannab kauba tagastamisega seotud kulud (sh. transpordikulu) ostja.

4. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui kaup on valmistatud spetsiaalselt ostja isiklikke vajadusi arvestades või ostja esitatud mõõtude ja värvitoonide kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubaga koos on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

5. Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil info@piirdeaiad.ee, kuhu tuleb märkida: tagastatav kaup, tellimuse number ning teie arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.

VI Vastutus ja vaidluste lahendamine
1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

2. Müüja vastutus asja lepingutingimustele mittevastavuse puhul on määratud VÕS § 218, mille alusel tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

3. Puudustega kauba korral on ostjal õigus nõuda:
– kauba asendamist uue kaubaga;
– ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa asendada;
– müüja ei ole mõistliku ajajooksul kaupasid vahetanud;
– kauba asendamisega on tekitatud ostjale põhjendamatuid ebamugavusi;
– nõuda toote vigade parandamist, müüja võimaluste ja kompetentsi piires, kasutates oma tehnikut või pakkudes sisseostetud spetsialistiteenust
4. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, ladustamise, hoidmise või rikkumise tõttu. Samuti ei vastuta müüja kauba väärkasutamisest tekkinud muude kahjude eest.

5. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastada e-postile: info@piirdeaiad.ee.

6. Piirdeaiad OÜ kontor on avatud tööpäevadel kell 8.30-17.00, aadressiga Kadaka tee 4, Tallinn.

7. Teavet tellimuse kohta saab  infotelefonil +372 5077538, või e-posti aadressil info@piirdeaiad.ee.

8. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.